Ako správne zabezpečiť bilingválny rozvoj dieťaťa?

Osvojovanie dvoch jazykov môže u vášho dieťatka prebiehať súčasne (tzv. simultánny bilingvizmus), čo znamená, že dieťa prichádza do styku s dvomi jazykmi v najrannejsích vývinových štádiách. (pred 3. rokom života).

Ak dieťa prichádza do styku s druhým jazykom vtedy, ak má už prvý jazyk dobre rozvinutý (po 3. roku života), hovoríme o sekvenčnom bilingvizme. V živote dieťaťa môže takáto situácia nastať s nástupom do predškolského zariadenia. Príklad: rodičia doma s dieťaťom rozprávajú po Slovensky a dieťatko zapíšu do škôlky, kde sa komunikuje po Anglicky. V tomto prípade trvá osvojovanie druhého jazyka dlhšie, avšak i v tomto prípade môže dieťatko dosiahnuť plne funkčnú dvojjazyčnosť. Dôležité však je, aby bol kontakt s oboma jazykmi adekvátny.

V prípade, že ste sa rozhodli/uvažujete nad bilingvizmom ako darom pre vaše dieťatko mali by ste vedieť, že takáto forma výchovy nesie so sebou isté špecifiká. Je dôležité aby ste sa s nimi vopred oboznámili a pripravili sa na ne.

Niektoré zo špecifík bilingválnej výchovy dieťaťa:

Postoje okolia

Buďte pripravení, že vo vašom blízkom okolí sa môžete stretnúť s vyjadreniami založenými na nepravdivých mýtoch (bilingválne dieťa sa nenaučí ani jeden jazyk poriadne, bilingválne dieťa to má v živote ťažšie, prečo malé dieťatko trápite, nebude ničomu poriadne rozumieť a podobne).

Kvalita služieb, ktorú ponúkajú predškolské a školské zariadenia

Ak chcete dieťatko zapísať do predškolského a školského zariadenia, ktoré propaguje bilingválnu výchovu zistite si, aká je jeho kvalita. Zistite si, na akej úrovni sú schopní komunikovať učitelia v cudzom jazyku, aké majú pedagogické vzdelanie, ako prebieha samotná výučba a podobne. Nebojte sa zistiť si čo najviac informácií o zariadení od vedenia školy, učiteľov i rodičov, ktorých deti zariadenie už navštevujú.

Vývin detskej reči

V procese simultánneho bilingvizmu sa prvé slová objavujú medzi 12. až 18. rokom života dieťaťa (teda podobne ako u jednojazyčných rovesníkov). Štatisticky sa však ukazuje, že bilingválne deťi začínajú rozprávať neskôr v porovnaní so svojimi jednojazyčnými rovesníkmi. Je možné, že i ďalšie vývinové medzníky sa vám budú zdať u bilingválneho dieťatka oneskorené (avšak stále v norme). Okrem toho bilingválne dieťa prechádza prirodzenými vývinovými štádiami vtedy, keď zmiešava slovnú zásobu a gramatiku oboch jazykových systémov. Je potrebné vedieť, že tieto fázy sú prechodné a je potrebné dodržiavať všetky uvedené pravidlá bilingválnej výchovy.

Motivácia dieťaťa

Buďte pripravení na to, že dieťa môže v istom období svojho vývinu menej dominantný jazyk odmietať z rôznych dôvodov. Vtedy je potrebné aby ste citlivo zistili príčinu a taktiež veľmi citlivo sa ju snažili odstrániť. V žiadnom prípade nenúťte dieťa hovoriť menej dominantným jazykom nasilu. Snažte sa ho prirodzeným spôsobom motivovať (nájdite rovesníkov, ktorí hovoria takým jazykom, zahrajte sa hru v tomto jazyku a podobne).

V prípade, že ste sa rozhodli darovať vášmu dieťaťu bilingválnu výchovu držíme vám palce. Nikdy nezabúdajte na váš cieľ, ktorý ste si stanovili keď ste sa pre tento typ výchovy rozhodli. Buďte cieľavedomí a odhodlaní čeliť všetkým úskaliam, ktoré bilingvizmus so sebou prináša.

Kniha: Jak mluvit s dětmi od narození do tří letknihu nájdete TU

Kolektív autorov: K.Horňáková, S.Kapalková, M.Mikulajová

Zdroj obrázka: www.pixabay.com

Add your thoughts

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *