Inkluzívne Letné Tábory 2020

Aj pre deti so špeciálnymi edukačnými potrebami.

Rozvojacik

Milí rodičia,

Ponúkame Vám letný tábor so špeciálnopedagogickou starostlivosťou plný rozvojových aktivít pre Vaše dieťa. Hyperaktivita dieťaťa, poruchy pozornosti, alebo iné zdravotné znevýhodnenie nie je prekážkou na absolvovanie tábora.

Tábor sa uskutoční v priestoroch Rozvoja Dieťaťa na Mokrohájskej ceste 3 v Bratislave.

Každé dieťa dostane pri nástupe na tábor ruksak a fľašu na pitný režim.

Najvyšší počet detí v skupine – 10, pri 2-3 pracovníkoch. 

Viac informácií na info@rozvojdietata.sk alebo na tel.č.: 0918 919 085

Počas celého týždňa budeme u dieťaťa rozvíjať:

 • pozornosť,
 • pamäť,
 • komunikačné schopnosti,
 • sociálne zručnosti,
 • jemnú motoriku a grafomotoriku,
 • pohybové zručnosti dieťaťa,
 • logické myslenie.

Všetky aktivity budú prebiehať hravou formou – nie tradičnými školskými úlohami!!!

Dôležité informácie:

 • Prosíme rodičov aby deti vždy ráno nakrémovali krémom s UV filtrom.
 • Denná prevádzková doba tábora je od 8:00 do 16:30.
 • Príchod detí je potrebný najneskôr denne do 8:45h.
 • Strava je zabezpečená – desiata, obed, olovrant. Akceptujeme dietetické požiadavky dieťaťa.
 • Pravidelný pitný režim je zabezpečený počas celého dňa.

Zoznam vecí, ktoré je potrebné dieťaťu priniesť:

 • pokrývka hlavy – šiltovka/klobúk,
 • pršiplášť (nie dáždnik),
 • okopírovanú kartičku poistenca (možnosť okopírovať u nás v deň nástupu),
 • kartičku ZŤP, ak dieťa má,
 • prezuvky.

Platba a objednávka

 • V cene je zahrnuté: špeciálnopedagogická starostlivosť, strava, pitný režim, športový, výtvarný a iný materiál, vstupy na športoviská, preprava a iné aktivity.
 • Každé dieťa dostane pri nástupe na tábor ruksak a fľašu na pitný režim.
 • Rezerváciu termínu urobíte na stránke TU 
 • Po vytvorení objednávky je potrebné vyplniť dotazník TU.

Podmienky tábora

 • Zodpovedná osoba v tábore je Mgr. Hana Kolníková – špeciálny pedagóg
 • Organizátorom Letných táborov je ROZVOJÁČIK o.z.
 • Organizátor si vyhradzuje právo odmietnúť dieťa na základe dotazníka, alebo ukončiť účasť na tábore v prípade, že údaje v dotazníku budú zavádzjúce.
 • Počas celej doby trvania Letných táborov organizátor dodržiava všetky hygienické požiadavky určené hlavných hygienikov, alebo inými nariadeniami.
 • V prípade zrušenia Letných táborov zo strany štátnych inštitúcií z dôvodu pandémie koronavírusu, bude celá suma vrátená na účet rodiča do 5 pracovných dní od zrušenia.
 • V prípade neúčasti dieťaťa z dôvodu odcestovania, ochorenia a pod., je možné odstúpiť od účasti na tábore do 14 dní od nástupu na turnus. V prípade, že bude neúčasť oznámená neskôr ako 14 dní pred termínom, účastnícky poplatok za tábor nevraciame. Náhrada je možná za iný turnus v prípade, že nie je jeho kapacita plne obsadená (max 10 detí).
 • Tábory sa uskutočňujú v týždenných turnusoch (pondelok-piatok). Poplatok za tábor je fixný – nie je možné objednať len niektoré dni.

1. turnus

20.7. – 24.7.2020

2. turnus

27.7. – 31.7.2020

3. turnus

3.8. – 7.8.2020

4. turnus

10.8. – 14.8.2020