Letné Tábory

PONUKA LETNÝCH TÁBOROV

aj pre deti s poruchami pozornosti, ADHD, či iným zdravotným znevýhodnením

 

 1. Turnus:    9. – 13. 7.     Rozvoj detí 5-12 rokov – PLNE OBSADENÉ
 2. Turnus: 16. – 20. 7.     Rozvoj detí 5-12 rokov – PLNE OBSADENÉ
 3. Turnus: 20. – 24. 8.     Rozvoj detí 5-12 rokov – PLNE OBSADENÉ

 

Milí rodičia,

Ponúkame Vám letný tábor so špeciálnopedagogickou starostlivosťou plný rozvojových aktivít pre Vaše dieťa. Hyperaktivita dieťaťa, poruchy pozornosti, alebo iné zdravotné znevýhodnenie nie je prekážkou na absolvovanie tábora.

Tábor sa uskutoční v priestoroch Centra Rozvoja Dieťaťa na Tehelnej ulici 26 v Bratislave.

Počas celého týždňa budeme u dieťaťa rozvíjať:

 • pozornosť,
 • pamäť,
 • komunikačné schopnosti,
 • jemnú motoriku a grafomotoriku,
 • pohybové zručnosti dieťaťa,
 • logické myslenie.

Všetky aktivity budú prebiehať hravou formou – nie tradičnými školskými úlohami!!!

 

Zoznam vecí, ktoré je potrebné dieťaťu priniesť:

 • pokrývka hlavy – šiltovka/klobúk
 • prefotenú kartičku poistenca (možnosť odfotiť u nás v deň nástupu),
 • prezuvky,
 • ruksak.

 

Dôležité informácie:

 • Prosíme rodičov aby deti vždy ráno nakrémovali krémom s UV filtrom.
 • Príchod detí je potrebný najneskôr denne do 8:45h.
 • Strava je zabezpečená – desiata, obed, olovrant.
 • Pravidelný pitný režim je zabezpečený počas celého dňa.

 

Platba

 • Týždenný denný tábor
 • V cene je zahrnuté: špeciálnopedagogická starostlivosť, strava, pitný režim, športový, výtvarný a iný materiál, kúpalisko, účastnícka odmena – diplom a tričko.
 • Platbu je potrebné zrealizovať podľa inštrukcií na prihláške najneskôr do 5 dní od vyplnenia a zaslania prihlášky na email: info@rozvojdietata.sk
 • V prípade neúčasti z dôvodu odcestovania, ochorenia a pod. Účastnícky poplatok za tábor nevraciame. Náhrada je možná za iný turnus v prípade, že nie je jeho kapacita plne obsadená. max 8 detí.
 • Tábory sa uskutočňujú v týždenných turnusoch (pondelok-piatok). Poplatok za tábor je fixný – nie je možné objednať len niektoré dni.
Viac informácií na info@rozvojdietata.sk alebo na tel.č.: 0918 919 085