Montessori metóda

Mária Montessori bola významnou talianskou lekárkou, antropologičkou a učiteľkou. Ako prvá žena v Taliansku vyštudovala medicínu. Po štúdiu začala pracovať na psychiatrickom oddelení Univerzitnej nemocnice v Ríme, kde sa zaoberala výchovou detí s mentálnym postihnutím.

V roku 1907 otvorila „Dom detí“ pre chudobné deti predškolského veku. Počas svojej práce pozorovala u detí, ako prirodzeným spôsobom, bez nátlaku „nasávajú“ vedomosti z okolitého prostredia.

Na základe svojich poznatkov vypracovala Mária Montessori vzdelávaciu metódu, ktorá prostredníctvom špeciálnych pomôcok a vytvorením vhodného prostredia vzbudzuje u dieťaťa záujem o vzdelávanie sa (osvojovanie pracovných návykov i tvorbu vlastného úsudku).

Prostredníctvom rôznych publikácií nám Mária Montessori zanechala množstvo cenných poznatkov, kde kladie dôraz na naše poslanie v živote dieťaťa a odovzdáva nám skúsenosti ako podporovať vývin našich detí.

Vzdelávacie metódy Márie Montessori korešpondujú aj dnes s najnovšími poznatkami z oblasti psychológie a pedagogiky.

 

V Rozvoji Dieťaťa pracujeme s poznatkami Márie Montessori aj pri vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením. V mnohých prípadoch nám práve táto metóda pomohla u dieťaťa nadobudnúť také vedomosti a zručnosti, ktoré sa v iných prístupoch u dieťaťa javili ako nedosiahnuteľné.

Montessori materiály na stiahnutie TU