Montessori

Na tejto stránke nájdete vzdelávacie materiály, podľa pedagogiky Márie Montessori, ktoré si môžete stiahnuť a použiť pri Rozvoji Vašich detí.

Farebné perlové schody – rozvoj zmyslového vnímania

Na stiahnutie TU

Farebné perlové schody – omaľovánky

Na stiahnutie TU

Malá násobilka – tabuľka

Na stiahnutie TU

Rozvoj vnímania postupností

Na stiahnutie TU

Prvá a posledná hláska – Zvieratá

Na stiahnutie TU

Spájanie veľkých a malých tvarov samohlások

Na stiahnutie TU

Trojpísmenové spoje bez fonogramov

Na stiahnutie TU

Dekanomický štvorec

Na stiahnutie TU

Prvá slabika v slove – zvieratá

Na stiahnutie TU

Vystrihni a priraď správnu dvojicu písmen k obrázku

Na stiahnutie TU

Kľúčenková násobilka

Na stiahnutie TU

Domino premeny jednotiek cm/mm

Na stiahnutie TU

Delenie so štipcami

Na stiahnutie TU

Svetadiely a zvieratá – mapy

Na stiahnutie TU

Premena jednotiek pre 1. stupeň ZŠ

Na stiahnutie TU

Geometrické tvary na rozvoj vizuomotorickej koordinácie

Na stiahnutie TU

Veľké karty s číslami 1- 9000

Na stiahnutie TU

Odčítacia tabuľka

Na stiahnutie TU

Orientácia v číselnom rade do 100

Na stiahnutie TU

Porovnávanie množstva v obore do 3

Na stiahnutie TU

Slnečná sústava – trojzložkové karty

Na stiahnutie TU

Červeno-modré tyče

Na stiahnutie TU

Červeno-modré tyče – stavby

Na stiahnutie TU

ZEM – Živá a neživá príroda

Na stiahnutie TU

Farba ovocia a zeleniny

 

Na stiahnutie TU

Domino s predložkami NA a POD

Na stiahnutie TU

Orientácia v štvorcovej sieti

Na stiahnutie TU

Riekanky v piktogramoch

Na stiahnutie TU

Rozklad čísel

Na stiahnutie TU