Rozvoj špecifických funkcií

Rozvoj priestorovej orientácie

 

Rozvoj smerovej orientácie

 

Vizuálna pozornosť pre najmenších

 

Rozvoj priestorovej orientácie – štvorce

 

Rozlišovanie materiálov Drevo a Kov