O nás

V našom centre…

  • rešpektujeme osobnosť Vášho dieťaťa,
  • vieme, že každé dieťa môžeme rozvíjať,
  • sprevádzame Vaše dieťa na ceste životom,
  • si vážime rodinu dieťaťa a rešpektujeme jej špecifiká,
  • neporovnávame deti navzájom,
  • každé dieťa zažíva úspech,

… pretože iba tak môže ROZVOJ DIEŤAŤA prebiehať v harmónii.