Mgr. Barbora Bodnárová

Som absolventkou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbor predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika jednotlivcov s poruchami správania. Po ukončení magisterského stupňa štúdia som si svoje vzdelanie prehĺbila a absolvovala som rozširujúce vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika – pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím.

Počas svojej 6 ročnej špeciálnopedagogickej praxe som zistila, aké sú dôležité terapie v procese rozvoja dieťaťa. Rozhodla som sa užšie špecializovať na metódu EEG Biofeedback . Venujem sa jej i v zmysle prepojenia strava-mozog. Táto metóda ma oslovila pre možnosť úplnej eliminácie medikamentóznej liečby s utlmujúcim účinkom.

„Viem, že každý mozog sa dokáže učiť…“

-Certifikát v metóde Brainfeedback (EEG Biofeedback)

-Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl

-Neurobiologická podstata ADHD, Autismu a DMO

img_9771_pp