Pravidlá triedy

Čo je to PEKNE SA SPRÁVAJBUĎ DOBRÝ?

alebo

Čo by mali obsahovať pravidlá školskej triedy?

My, učitelia, často robíme chybu v tom, že predpokladáme. Domnievame sa, že deti vedia aké správanie sa od nich očakáva. V praxi to však vyzerá úplne inak.

Ale prečo? Veď sme to deťom už toľko krát povedali aby poslúchali a pekne sa správali.

S dobre a zle alebo pekne a škaredo je to však úplne inak. Predstavte si, aké jedlá chutia vám a potom si predstavte aké jedlá chutia vašej mame, kamarátke či priateľovi. Každému chutí niečo iné a každý teda považuje niečo iné za dobré a zlé. Veľmi dôležitú úlohu v našom jedálničku zohráva samozrejme rodinné prostredie z ktorého pochádzame.

Tak isto je to aj s našim správaním. Dieťa si správanie prinesie so sebou do školy

Správanie, ktoré je v niektorých rodinách úplne bežné je v iných rodinách neprípustné a naopak. Každá rodina má svoje pravidlá, ktoré väčšinou regulujú spontánne rodičia zo svojho rodičovského postu.

Každé dieťa teda prichádza do školskej triedy so svojimi pravidlami, ktoré sa snaží v kolektíve presadiť. Znamená to, že učiteľ má zrazu v triede niekoľko detí, ktorých pravidlá sa vzájomne úplne vylučujú. Nehovoriac o tom, že učiteľ je sám o sebe nositeľom ďalších pravidiel – očakávaní, ktoré by chcel aby deti dodržiavali.

Pre vytvorenie dobrých vzťahov a pokojnej atmosféry v triede odporúčame vytvoriť si vlastné pravidlá hry.

Najlepšie je, ak ich trieda vytvorí spoločne. Pravidlá môžu vyplynúť napríklad zo spoločnej debaty na triednickej hodine.

Pekne, dobre, škaredo a zle deťom nestačí! Pravidlá potrebujú konkretizovať.

Pri vytváraní pravidiel odporúčame hľadať spoločne s deťmi cestu ako sa to robiť má. Neupozorňovať deti zbytočne na to, čo robiť nemajú.

Príklad:

Po škole sa nebehá.

Po škole sa pohybujem pomaly aby som neublížil sebe alebo iným ľuďom.

Ktoré pravidlá sú v praxi dobre fungujú a odporúčame ich do pravidiel triedy zapracovať?

Tak ako je spomenuté vyššie, najlepšie je ak si každá trieda vytvorí vlastné pravidlá hry, ktoré budú vyhovovať deťom i učiteľovi. Nasledovné pravidlá uvádzame na inšpiráciu ako možnosť zapracovať ich do pravidiel vašej triedy. To v akej podobe si ich spoločne s triedou napíšete do zoznamu vašich pravidiel je už na vás.

 • V tejto triede má každý z nás právo na svoj názor.
 • Svoj názor môžem v tejto triede povedať bez toho, aby sa mi niekto smial.
 • Keď niekto z nás rozpráva ostatní sa ho snažia vypočuť.
 • V tejto triede sa môžem pýtať na čokoľvek.
 • V tejto triede môžem čokoľvek odmietnuť bez toho, aby som to musel niekomu zdôvodňovať.
 • V tejto triede mám právo nesúhlasiť keď to uznám za vhodné.
 • V tejto triede môžem vstať a odísť keď potrebujem a neskôr sa znovu vrátiť. Beriem pri tom ohľad na ostatných a snažím sa ich nevyrušovať.
 • Pri spoločných debatách sa v našej triede snažíme hľadať to, čo nás spája.
 • V tejto triede nemusím mať vždy s druhými rovnaký názor. Stačí, že sa budem snažiť porozumieť ich situácii.
 • V tejto triede hovoríme o človeku ktorý tu nie je tak akoby tu sedel s nami.
 • Počas práce v tejto triede nejeme. Napiť sa môžeme kedykoľvek.

Veríme, že vás tento článok inšpiroval a pravidlá vašej triedy budú vašim spoločným drahokamom, ktorý vás bude spájať.

Zdroj obrázka: www.pixabay.com

Add your thoughts

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *