Vďaka podpore z mesta Bratislava sme v priebehu novembra a decembra 2019 realizovali projekt „Montessori vzdelávacie dielne pre deti so zdravotným znevýhodnením“. Prostredníctvom Montessori materiálu a špeciálnopedagogického vedenia sa deti so zdravotným znevýhodnením vzdelávali v slovenskom jazyku a matematike, geografii, zoológii a botanike, rozvíjali so zmyslové vnímanie, […]