O nás

Občianske združenie Rozvoj Dieťaťa vzniklo na podporu rozvoja detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré

majú špeciálne vzdelávacie potreby (najčastejšie deti s autizmom a mentálnym postihnutím). V prípade, že dieťa

a jeho okolie dostane odbornú pomoc včas, je možné, aby sa harmonicky rozvíjalo a vzdelávalo vo svojom

prirodzenom prostredí. Umožniť dieťaťu vyrastať a vzdelávať sa spoločne so svojimi rovesníkmi, pričom z tohto

vzťahu profitujú obe strany, znamená zabezpečiť množstvo materiálnych, technických a personálnych zmien.

Takéto zmeny si vyžadujú zvýšené výdavky každej rodiny dieťaťa s postihnutím.

Napriek tomu, že Slovenská republika podpísala viacero dokumentov, kde sa zaviazala plniť integráciu detí

s postihnutím, dovolíme si tvrdiť, že v mnohých prípadoch sa tento proces plní iba „na papieri“.

V našich školách vzdelávajú deti s postihnutím stále učitelia, ktorí neabsolvovali ani jedno vzdelávanie ako majú

zabezpečiť vo svojej triede integráciu dieťaťa s postihnutím. V mnohých prípadoch nám preto integrácia zlyháva.

V takomto prípade je potrebné školu dieťaťa navštíviť a poskytnúť pedagógom odbornú pomoc.

Pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami často v obchode pomôcky nekúpime. Zväčša sa im vyrábajú „na

mieru“ podľa aktuálneho stupňa rozvoja. Výroba špeciálnych pomôcok na mieru vyžaduje čas, materiál, metodické

usmernenia a zabezpečenie starostlivosti o dieťa počas výroby.

Častokrát hovoríme o rodine s jedným príjmom, pretože druhý rodič zabezpečuje starostlivosť dieťaťu

s postihnutím, v niektorých prípadoch sa matka o takéto dieťa stará sama.

My v Rozvoji Dieťaťa vieme, že každé dieťa sa môže rozvíjať a každé dieťa je možné rozvíjať. Vzdelávanie

a integrácia detí s postihnutím stojí na nás – ľuďoch. Na základe našich výsledkov vieme, čo všetko je možné

dokázať a zmeniť. Tak poďte do toho s nami! Sledujte nás na www.rozvojdietata.sk kde uvidíte, že podporovať deti

s postihnutím, ich rodiny a učiteľov sa oplatí.

Podporiť nás môžete niekoľkými spôsobmi:

1. Finančným darom na č.účtu: SK2109000000005152744482.

2. Prispieť 2% daní v roku 2020.

3. Podporiť našu činnosť potrebným materiálom.

4. Sledovať nás na našich sociálnych sieťach a šíriť myšlienky Rozvoja Dieťaťa.