Mgr. Hana Kolníková

Som absolventkou odboru špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Moje štúdium bolo predovšetkým zamerané na špeciálnopedagogické poradenstvo-pedagogiku jednotlivcov s poruchami správania a učenia a pedagogiku jednotlivcov s mentálnym postihnutím.

Už počas štúdia pri absolvovaní praxe ma fascinovalo aké pokroky je možné dosahovať s deťmi i napriek tomu, že majú rôzne diagnózy. Zároveň som si však uvedomila, že každé dieťa, ktoré robí pokroky má okolo seba tím kvalitných odborníkov. To bol moment, kedy som začala ísť za svojim snom-rozvíjať detí bez ohľadu nato či majú niektorú z diagnóz alebo nie. Nadobudla som presvedčenie, že každé dieťa je možné rozvíjať. Svoje poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky a príbuzných vedných odborov neustále prehlbujem. Rozvoj každého dieťaťa je pre mňa „výzvou“. Som človek, ktorý takéto výzvy prijíma s veľkou zodpovednosťou a vážnosťou.

Životnú energiu a radosť čerpám z každého pokroku dieťaťa v mojej prítomnosti.

 

img_9764_pp