„Každé dieťa sa môže rozvíjať – každé dieťa je možné rozvíjať.“

ROZVOJÁČIK o.z.

Milí priatelia, rodičia a podporovatelia,

my v ROZVOJÁČIKu vieme, že každé dieťa sa môže rozvíjať a každé dieťa je možné rozvíjať. Vzdelávanie a integrácia detí s postihnutím stojí na nás – ľuďoch. Na základe našich výsledkov vieme, čo všetko je možné dokázať a zmeniť. Tak poďte do toho s nami! Sledujte nás na www.rozvojdietata.sk kde uvidíte, že podporovať deti s postihnutím, ich rodiny a učiteľov sa oplatí.

Občianske združenie ROZVOJÁČIK o.z.vzniklo na podporu rozvoja detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú špeciálne vzdelávacie potreby (najčastejšie deti s autizmom a mentálnym postihnutím). V prípade, že dieťa a jeho okolie dostane odbornú pomoc včas je možné, aby sa harmonicky rozvíjalo a vzdelávalo vo svojom prirodzenom prostredí. Umožniť dieťaťu vyrastať a vzdelávať sa spoločne so svojimi rovesníkmi, pričom z tohto vzťahu profitujú obe strany, znamená zabezpečiť množstvo materiálnych, technických a personálnych zmien. Takéto zmeny si vyžadujú zvýšené výdavky každej rodiny dieťaťa s postihnutím.

Napriek tomu, že Slovenská republika podpísala viacero dokumentov, kde sa zaviazala plniť integráciu detí s postihnutím, dovolíme si tvrdiť, že v mnohých prípadoch sa tento proces plní iba „na papieri“.

V našich školách vzdelávajú deti s postihnutím stále učitelia, ktorí neabsolvovali ani jedno vzdelávanie  ako majú zabezpečiť vo svojej triede integráciu dieťaťa s postihnutím. V mnohých prípadoch nám preto integrácia zlyháva. V takomto prípade navštevujeme školu dieťaťa a poskytujeme pedagógom odbornú pomoc.

Pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami často v obchode pomôcky nekúpime. Zväčša im ich vyrábame v našom občianskom združení „na mieru“ podľa konkrétnych potrieb dieťaťa.. Výroba špeciálnych pomôcok „na mieru“ vyžaduje čas, materiál a metodické usmernenia.

NAŠA ČINNOSŤ

Aktivity, ktoré robíme v ROZVOJÁČIKu

Formulár na 2% z daní

O ROZVOJÁČIKu

Ako viete pomôcť

STANOVY