NERUŠTE MA JEDLOM – POZERÁM ROZPRÁVKU!!!

alebo

môže súvisieť prijímanie potravy s poruchami učenia?

V dnešnej dobe nie je potrebné chodiť často po reštauráciách, aby sme videli dieťa jesť pri zapnutej rozprávke na tablete alebo telefóne. V lepšom prípade papá samo v tom druhom ho kŕmia rodičia. Ideálne je, ak je pri tom ticho a prehĺta jedno sústo za druhým, no horšie je ak začne protestovať a dávať rodičom hlasno najavo, že ho tým jedlom pri rozprávke obťažujú.

Jedným zo základných predpokladov, ako u dieťaťa predchádzať vzniku porúch učenia je dostatočne rozvinuté hmatové vnímanie, priestorová a časová orientácia i sluchové a zrakové vnímanie. Tieto schopnosti si dieťatko buduje už v útlom detstve. Či sa mu podarí dostatočne ich rozvinúť na to, aby bolo v školskom prostredí úspešné, závisí vo veľkej miere od nás – rodičov.

Jedlo DieťaPrečo by vlastne dieťa nemohlo pri jedení pozerať rozprávku?

Existuje viacero výskumov, ktoré uvádzajú, že tráviaci systém človeka pracuje lepšie, keď jedeniu venuje dostatočnú pozornosť a podobne. Jedenie bez tzv. „rozptyľovačov pozornosti“ teda bez tabletu či telefónu má u detí význam i z pedagogického hľadiska.

Dieťa, ktorého pozornosť nie je pri jedle rozptyľovaná má možnosť:

–       nadobudnúť novú slovnú zásobu,

–       svojou zvedavosťou získať množstvo nových informácií,

–       naučiť sa vyrovnať sa s istou mierou frustrácie (ukončiť obľúbenú hru pred jedlom),

–       kategorizovať činnosti na „pred jedlom“ a „po jedle“,

–       zdokonaliť jeho vizuomotorickú kordináciu a jemnú motoriku,

–       spolupodieľať sa na rodinnom živte,

–       možnosť zdokonaliť svoje schopnosti pozorovaním (napríklad odpozerať techniku jedenia príborom),

–       získať základné poznatky o stolovaní,

–       zdokonaľovať svoje sebaobslužné zručnosti a iné.

Dôležité je mať na zreteli aj to, že dieťa si vytvára orientáciu v čase podľa činností, ktoré sa pravidelne v jeho živote opakujú. Takýmito činnosťami sú v živote dieťaťa napríklad raňajky, obed, večera alebo večerníček, či kúpanie pred spaním. Aj z tohto pohľadu je potrebné venovať stravovaniu dieťaťa osobitný čas a prikladať mu patričný význam.

Dieťa JedloZ našej praxe v škôlkach a školách:

–       Niektoré deti dokážu popísať, čo raňajkoval každý člen rodiny, zatiaľ čo iné deti na otázku čo si mal na raňajky jednoslovne odpovedia „neviem“.

–       Dieťa si v prvom ročníku nedokáže samé ošúpať banán alebo mandarínku. Od tohto dieťatka ale chceme aby pekne písalo, kreslilo a strihalo.

–       Druhák má nakrájanú obloženú žemľu v desiatovom boxe na malé kúsočky či nakrájané jabĺčko, prípadne dostane detskú výživu, ktorú iba vysaje z kapsičky. Na druhej strane toto dieťatko nedokáže dostatočne artikulovať a správne vyslovovať hlásky…

Na záver Vám želáme aby ste Vaše dieťatko nemuseli rušiť pri rozprávke jedlom. Prijímanie potravy a pozeranie rozprávky sú dve rozličné činnosti, ktoré majú v živote dieťaťa svoje miesto aj význam.

V prípade, že ste sa ocitli v začarovanom kruhu jedenia pri rozprávke majte na pamäti, že nikdy nie je neskoro z neho vystúpiť. Náš tím Vám vždy ochotne poradí.

Kontaktovať nás môžete TU

Váš Rozvoj Dieťaťa

Add your thoughts

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *