2% z daní za rok 2023

Na odkaze nižšie nájdete návod, ako poslať 2% z daní pre Rozvoj Dieťaťa

Zamestnanec

Právnická osoba

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu. (Rozvoj Dieťaťa, IČO: 45778183)
  • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Vitajte v Rozvoji Dieťaťa

Naše Štatistiky

Počet detí v starostlivosti
0

Rozvoj Dieťaťa o.z. vzniklo na podporu vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami.

Jednou zo zakladateliek tohto OZ je zrakovo postihnutá špeciálna pedagogička Mgr. Hana Kolníková (bývalá úspešná paralympionička), ktorej cieľom je, aby každé dieťa so špeciálnymi potrebami mohlo žiť plnohodnotný život s čo najvyššou možnou mierou samostatnosti.

Počet hodín terapií mesačne
0
Počet spolupracovníkov a dobrovoľníkov
0

Prebiehajúce Projekty

Previous slide
Next slide

Tím Rozvoja Dieťaťa

Podporte Vzdelávanie detí

Vaším príspevkom podporíte vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Naši Podporovatelia