DARUJTE VAŠE 2% z DANÍ NA VZDELÁVANIE DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

My deti nestrážime, ale VZDELÁVAME

O Rozvoji Dieťaťa

Každé dieťa sa môže rozvíjať - každé dieťa je možné rozvíjať

Rozvoj Dieťaťa o.z. vzniklo na podporu vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Jednou zo zakladateliek tohto OZ je zrakovo postihnutá špeciálna pedagogička Mgr. Hana Kolníková (bývalá úspešná paralympionička), ktorej cieľom je, aby každé dieťa so zdravotným znevýhodnením mohlo žiť plnohodnotný život s čo najvyššou možnou mierou samostatnosti.

Pomoc deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám je pre členov Rozvoja Dieťaťa životnou výzvou, radosťou a možnosťou odovzdať svoje životné skúsenosti ľuďom, ktorí to potrebujú.

Kontaktné údaje nájdete TU

Ako pracujeme v Rozvoji Dieťaťa.

Naša práca je kombináciou pomoci dieťaťu, rodičom, škole a tiež našej spoločnosti. Bez zapojenia všetkých 5 elementov (dieťa, rodič, škola, spoločnosť, Rozvoj Dieťaťa) nedokážeme využiť potenciál dieťaťa.

Rozvoj dietata - logo
Pomoc deťom
 • poskytujeme im vzdelávanie v rôznych oblastiach,
 • zabezpečujeme individuálny prístup počas vzdelávania,
 • garantujeme etické zaobchádzanie s dieťaťom počas výchovy a vzdelávania,
 • poskytujeme intervencie na redukciu problémového správania,
 • zabezpečujeme pocit úspechu počas vzdelávania každého dieťaťa.
Pomoc rodičom
 • poskytujeme poradenstvo v oblasti edukácie detí so zdravotným znevýhodnením,
 • poskytujeme supervíziu v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • zapožičiavame edukačné materiály,
 • vyrábame edukačné materiály ich dieťaťu na mieru.
Pomoc školám
 • organizujeme semináre pre pedagógov z oblasti výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením,
 • pomáhame učiteľom redukovať problémové správanie detí na školách,
 • pomáhame učiteľov modifikovať a redukovať učivo podľa individuálnych potrieb dieťaťa.
Pomoc spoločnosti
 • šírime proinkuzívne myšlienky,
 • učíme ľudí spoznávať skutočné životné hodnoty,
 • dávame ľuďom s postihnutím právo na vzdelanie.

NAŠA ČINNOSŤ

Aktivity, ktoré robíme v Rozvoj Dieťaťa

Ako môžete pomôcť

Naše deti rovnocenné v tom, že ku každému pristupujeme individuálne. To ako veľmi dokážeme pomôcť každému z nich je závislé od schopnosti samotného dieťaťa, od možností rodičov a v neposlednom rade aj od naších časových, materiálnych a finančných možností.

Rozvoj dietata - logo
Materiál na výrobu pomôcok
 • laminovacie fólie A3 alebo A4,
 • tyčinkové lepidlá,
 • kancelársky papier,
 • samolepiaci suchý zips,
 • farebné tonery.
Kúpa alebo darovanie tlačiarne A3
 • pomôcky tvoríme deťom na mieru, čo si vyžaduje veľké množstvo tlačenia až do formátu A3
Zdieľanie na sociálnych sieťach
 • všetky naše aktivity zdieľame na našom facebooku a instagrame,
 • svojim zdieľaním pomôžete šíriť našu víziu k čo najviac luďom.
Finančný dar
 • svoj dar viete poslať na číslo účtu Rozvoj Dieťaťa o.z.
  • SK2109000000005152744482

DARUJTE DEŤOM VZDELANIE

Svojim darom prispejete na vzdelávanie detí s rôznymi špeciálnymi potrebami
0
Počet detí v Rozvoji Dieťaťa
0
Počet hodín konzultácií mesačne
0
Počet dobrovoľníkov
0
Počet úspešných projektov
Atlas Group
Bratislavský kraj
Mesto Bratislava

UROBTE PRVÝ KROK

NAPIŠTE NÁM!

Ak máte na nás akúkoľvek otázku, tak nás môžete kontaktovať.

  Používaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

  Rozvoj dietata - logo