Back

Náš príbeh

Na začiatku bola vízia vzdelávať deti so špeciálnymi potrebami.

400
Počet detí
30000
Počet hodín terapií
700
Počet terapií mesačne
25
Počet dobrovoľníkov

“Každé dieťa je možné rozvíjať a každé dieťa sa môže rozvíjať”

Hana Kolníková, zakladateľka a riaditeľka Rozvoja Dieťaťa

KTO SME

Rozvoj Dieťaťa je občianske združenie, ktoré vzniklo na podporu vzdelávania detí so špeciálnymi edukačnými potrebami. 

V Rozvoji Dieťaťa pracujú odborní terapeuti, ktorých základným prístupom je pomoc dieťaťu sa posúvať dopredu vo všetkých oblastiach. 

Rozvoj Dieťaťa je ambasádorom myšlienky, že Každé dieťa je možné rozvíjať. 

ČO ROBÍME

Naša práca je kombináciou pomoci dieťaťu, rodičom, škole a tiež našej spoločnosti. Bez zapojenia všetkých 5 elementov (dieťa, rodič, škola, spoločnosť, Rozvoj Dieťaťa) nedokážeme využiť potenciál dieťaťa.

Našim cieľom je zabezpečiť rozvoj dieťaťa prostredníctvom intenzívnych individuálnych vzdelávacích terapií, ktoré sú postavené na mieru každému dieťaťu v našej starostlivosti. 

Pri zostavovaní Plánu vzdelávania na mieru každému dieťaťu, využívame Program vzdelavánia Rozvoja Dieťaťa.

PREČO TO ROBÍME

My v Rozvoji Dieťaťa vieme, že každé dieťa sa môže rozvíjať a každé dieťa je možné rozvíjať.

Vzdelávanie a integrácia detí so špeciálnymi potrebami stojí na nás – ľuďoch. Na základe našich výsledkov vieme, čo všetko je možné dokázať a zmeniť.

Tak poďte do toho s nami!

Tím Rozvoja Dieťaťa