Pozitívne posilnenie – zmena správania dieťaťa s postihnutím

Pozitívne posilnenie je vo všeobecnosti najefektívnejšou stratégiou riadenia správania pri riešení náročného správania detí s poruchu autistického spektra, či iným zdravotným postihnutím. Tiež sa používa u detí s autizmom na to, aby sa naučili nové formy správania – nadobudli nové vedomosti a zručnosti.

Pozitívne posilnenie tvorí väčšinou základ ľudského správania. Človek sa správa určitým spôsobom preto, aby dosiahol žiadúce dôsledky svojho správania. Väčšina ľudí pracuje preto, aby dostali výplatu, spoločenské ocenenie, či iný druh odmeny, ktorá uspokojí ich potreby.

Pozitívne posilnenie je motiváciou dieťaťa, ktoré je v súlade s určitou požiadavkou na zmenu jeho správania. Cieľom používania pozitívneho posilnenia je zvýšiť šance, že dieťa bude reagovať na zmenené správanie. Pozitívne posilnenie dáme dieťaťu ihneď po tom, ako sa stalo požadované správanie. Takýmto spôsobom môžeme formovať budúce správanie dieťaťa.

PODPLÁCATE VAŠE DIEŤA ALEBO POSILŇUJETE JEHO ŽIADÚCE SPRÁVANIE?

Rozdiel medzi posilnením a podplácaním spočíva v tom, že posilnenie prichádza po ukončení úlohy, zatiaľ čo úplatkárstvo je ponúknuté predtým. To neznamená, že nemôžete ukázať dieťaťu posilňovač, ktorý chce dosiahnuť. V tomto prípade by to bolo vizuálne znamenie.

 

AKO SPRÁVNE VYBRAŤ POZITÍVNE POSILNENIE SPRÁVANIA?

 

Pri výbere pozitívneho posilnenia majte na pamäti, že každé dieťa bude reagovať na niečo iné.

–      spomeňte si, čo vaše dieťa v blízkej minulosti motivovalo,

–      pozorujte vaše dieťa a zistite, čo sa mu páči,

–      zistite, čo by vaše dieťa chcelo a nevie si to samo zabezpečiť.

–      pri výbere posilnenia majte na pamäti, aby bolo posilnenie praktické, v súlade s etikou a aby nebolo v rozpore so správaním, ktoré chceme u dieťaťa dosiahnuť,

–      majte na pamäti, že motivácia dieťaťa sa mení a aby sme vybrali správne posilnenie je nevyhnutné túto motiváciu sledovať;

 

Medzi niektoré príklady pozitívneho posilnenia patria:

–      obľúbené aktivity dieťaťa,

–      voľný čas,

–      slovná pochvala,

–      jedlé posilnenia (obľúbené jedlo/pitie dieťaťa – mimo denného štandardného prísunu),

–      ocenenia (odznak, diplom,…),

–      dosiahnutie funkcie (pr. vedúci skupiny v triede),

–      token systém (pr. dieťa môže ísť do kina, keď nazbiera na chladničke 5 bodov),

–      venovanie pozornosti dieťaťu (úsmev, pohladenie, vtipný komentár);

 

CIEĽ NA DOSAH

Rozhodujúcim faktorom pre účinnosť pozitívneho posilnenia je správne načasovanie. Nesmierne dôležité je, aby dieťa cítilo, že cieľ je dosiahnuteľný a s ním aj posilnenie.

Dôležité je mať na pamäti, že nemôžeme považovať za posilnenie to, k čomu má dieťa voľný prístup alebo čo dostáva príliš často.  

 

AKO POUŽÍVAŤ POZITÍVNE POSILNENIE?

–      Keď začínate dieťa učiť, odmeňte ho zakaždým ihneď po dosiahnutí požadovaného správania.

–      V prípade, že má dieťa požadované správanie už lepšie zvládnuté, množstvo pozitívneho posilnenia postupne redukujeme.

–      Súčasne s posilnením (jedlým, hmotným, spoločenským) vždy použite aj verbálne posilnenie – pochvalu.

–      Postupne smerujte k tomu, aby ste dieťaťu dávali iba verbálnu pochvalu. Vaše potešenie sa stane postupne posilnením správania.

–      Požiadavky na správanie dieťaťa udržujte stručné a jasné.

–      Uistite sa, že modelujete požadované správanie a nestrácajte trpezlivosť(najmä pri riešení záchvatov zlosti).

 

POZOR!

Maximálna doba sprístupnenia posilnenia nesmie prekročiť 80% času, ktorý by mu dieťa venovalo, keby ho malo voľne dostupné.

Príklad: Vaše dieťa strávi pozeraním videí na iPade priemerne 30 minút. Ak sa rozhodnete používať iPad ako posilnenie žiadúceho správania vášho dieťaťa môžete mu ho dať ako posilnenie najviac na 24 minút (80% z 30 je 24). Ak tento čas prekročíte, dieťa sa posilnenia nasýti a posilnenie už nebude účinné.

Táto podmienka platí samozrejme v prípade, že dieťa nemá iPad voľne dostupný a svoj „hlad“ po iPade si nevie samostatne nasýtiť.

 

PRAVIDLO 50%

Toto pravidlo sa používa na vypočítanie správneho načasovania používania posilnenia. Na tento výpočet potrebujeme zistiť, priemerný časový interval medzi výskytom správania. Tento čas vydelíme číslom 2.

Príklad:

Ak sa problémové správanie dieťaťa momentálne vyskytuje raz za 4 dni, poskytneme mu posilnenie každý druhý deň, aby sa správanie u dieťaťa neobjavovalo.

 

 

UKONČITE DEŇ ÚSPECHOM

V prípade, že má vaše dieťa za sebou náročný deň, nezabudnite zariadiť, aby sa pre neho skončil pozitívne.

Môžete to urobiť napríklad tak, že ho požiadate o zručnosť, ktorú už má dieťa veľmi dobre zvládnutú a poskytnete mu za to nejakú peknú verbálnu pochvalu. U zvládnutých zručností máme veľkú pravdepodobnosť, že ich dieťa prevedie správne a tým nám dávajú šancu posilniť žiadúce správanie dieťaťa. Takýmto spôsobom môžete vaše dieťa naladiť na úspech.

Add your thoughts

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *